BEST Korttid - Søknad om sportilgang

Logg inn:

Brukerstøtte?

Faglige spørsmål angående bruk av BEST Korttid rettes til best@banenor.no.

Generelle IKT-problemer rettes til brukerstøtte på telefon 22 57 58 00
Interne brukere kan ringe på intern nummer 8383
E-post: brukerstotte@banenor.no

Ny bruker?

Ansatte i Bane NOR: Be leder sende en forespørsel om tilgang til best@banenor.no
Eksterne som trenger tilgang: Benytt vår selvregistreringsløsning

Om BEST

Når skal BEST brukes for søknad om sportilgang?

Brukerveiledning

Kundeportal